Jak se lidé dívají na virtuální sídla firem a jaký je Váš názor?

Jak se lidé dívají na virtuální sídla firem a jaký je Váš názor?

Mezi lidmi se vyskytují různé názory a pohlížení na virtuální sídla firem. Někteří ani vlastně zatím nevědí, že něco takového existuje, jiní vědí něco málo, další o něco víc a pak jsou tu přímo ti, kteří tuto službu používají.

Když nyní vynechám názory přímých uživatelů, většinou u ostatních převládá názor, že virtuální sídla používají firmy, které nemají jinou možnost pro svoje formální sídlo. Nepotřebují kancelář ke každodenní činnosti a platit drahý pronájem, nechtějí mít sídlo firmy na adrese bydliště, je to jen nutná formalita, nízké náklady. 

To jsou nejčastější názory, občas se objeví i některé předsudky ve smyslu, že firma něco tají, skrývá se a podobně. To však není tak jednoduché, poskytovatelé virtuálních sídel a sám podnikatel musí dodržovat legislativní povinnosti, jako jsou označení firmy v místě jejího sídla, označená poštovní schránka, přebírání pošty nebo místo styku se zástupci státní správy.

Strana virtuálních uživatelů

Na druhé straně jsou uživatelé, tedy firmy, které zvolili virtuální sídlo jako adresu svého podnikání. Ti v podstatě potvrzují názory okolí, především je to řešení adresy pro sídlo firmy, tedy legislativní nutnost, pokud nechci mít sídlo firmy doma, nebo nesedím v kanceláři. Cenové podmínky také hrají velkou roli a pro začínající podnikatele je to významný faktor, jak za co nejnižší náklady rozjet podnikání.

Virtuální sídlo renomovaných firem

Četla jsem také vyjádření i dnes již zavedených firem s dobrým jménem, které mají virtuální sídlo své firmy. Pro ně je administrativně jednodušší zřídit si virtuální sídlo. Používají i každodenně kanceláře, ale pokud se například stěhují, jednoduše jen přestěhují kancelář, netrápí se s novou administrativou spojenou s vyřízením si nového sídla firmy.

Tedy i firmy, které mají své provozovny a kanceláře, mají sídlo firmy jako virtuální, protože může nastat situace přemístit svoji provozovnu do jiných prostor. Na adrese provozovny nemají sídlo firmy, změní tedy jen adresu provozovny a nepodstupují právní úkony se změnou sídla, tato starost odpadá.

Kdo používá virtuální kancelář

  • Jednu z hlavních skupin tvoří firmy nebo lidé, kteří začínají podnikat. Virtuální sídlo pro ně znamená nízké náklady v rozjedu podnikání, nepotřebují mít hned na začátku kanceláře, nemusí tedy platit dražší pronájem, pořizovat vybavení do kanceláří. I když firma od začátku kanceláře používá, jejich majitel nemusí souhlasit se zřízením si sídla firmy.
  • Další skupinou jsou podnikatelé, kteří ke své činnosti nepotřebují kancelář. Používají ji jen občas a pro tyto potřeby si ji mohou od poskytovatele virtuálního sídla zapůjčit. Většinou jsou to podnikatelé, kteří se zabývají například různými druhy poradenství a služeb u klientů, nebo pracují z domova, jako například online specialisti, obchodníci a další podnikatelé.
  • Řada podnikatelů také hledá prestižní adresu jako místo svého podnikání. Chtějí nebo potřebují mít sídlo ve velkém městě kvůli obchodním partnerům a podtržení dobrého jména na významnosti. Jde většinou o podnikatele z menších obcí, pro ně je způsob sjednání si virtuálního sídla jedním z nejjednodušších a nízkonákladovým.

Je zřejmé, že důvody pro používání virtuálního sídla jsou individuální, nebo se prolínají, každá jednotlivá firma má trošku jiné potřeby. V České republice je zřizování si virtuálních sídel a používání služeb jejich poskytovatelů stále běžnější záležitostí. 

A jaký je váš názor na virtuální sídla?  

Jana Linhartová

Začněte psát a vyhledejte stisknutím klávesy Enter

Shopping Cart